Anal Abse nedir ?

Anal abse  anal bölgedeki anal bezlerin enfeksiyonudur. Bunlar bulundukları yerdeki dokuları katederek çeşitli bölgelere uzanabilirler. Bu dokuların  içerisinde kalarak ağrı ateş, halsizlik ,terleme gibi bir çok şikayet meydana getirebilirler.

Tedavileri tesbit edildikleri zaman dışarıya boşaltmaktır.

Perianal fistüller anal abselerden oluşurlar oldukları yerden cilde açılırlar .Çok şiddetli ağrı ateş hareket kısıtlılığı ,kaşıntı, uç verdiği bölgeden akötü kokulu akıntı, oturma güçlüğü, halsizlik meydana getirirler.

Peri anal fistül cilt altında başlıca sıklık derecesine göre 4 tipe ayrılırlar.Tüm tedavi şekillerini bu lokasyon ayırır.

Travma, verem hastalığı, Chron hastalığı, kanser, radyasyon, çeşitli enfeksiyonlara bağlıda gelişebilir. Klasik bir perianal fistülün bu durumda  tipi ve nedeni belirlenmelidir, çok farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Endoskopik değerlendirme, mutlaka rektumun ve çevre dokuların değerlendirilmesi için şarttır.

Perianal fistüller tipine uygun olarak tedavi edilmelidirler.

Anal fistül tedavisi cerrahidir. Şayet cilt altında ise, dıştaki makat kaslarını kat etmeyen durumda ise fistül bölgesi açılarak veya çıkarılarak içağıza ulaşılabilir.Bu durumda cerrahisi  daha tedavi edicidir.

Kasları katederek ilerleyen tiplerin ameliyat ile  farklı yöntemler uygulanması gerekir.

En çok o bölgeye uygulanabilecek küpe tarzında  bir uygulama ile dışarı akışı ve kademeli iyileşmesi sağlanabilecek  şekilde tedavisi sağlanabilir.

Anal fistül tedavisinde LİFT ( İntersfinkterik fistül traktı ligasyonu) Bu yöntemde fistül yolu kaslar arasından bulunur,  her iki tarafı bağlanarak kesilir. Cilde açılan kısmı kürete edilir. Başarı oranları %50-90 arası değişmektedir.

Anal fistül tedavisinde Anal fistül plug  bir diğer yöntemdir. Domuz ince barsak mukozasından yapılmış bir materyal fistül yolu içine konulurak fistül yolu kapatılır. Bu yöntemde de başarı oranları %25-80 arası değişmektedir. Uzun dönem sonuçları yetersizdir.

Anal fistül tedavisinde Fibrin glue  yöntemi , bir çeşit doku yapıştırıcı ile fistül yolunun doldurularak kapatılır. Bunda da sonuçlar yüz güldürücü değildir. Başarı oranı %14-74 arası değişmektedir.

Bu yöntem lokal anestezi ile yapılabilir. Önce  fistül yolunun ortaya konması gerekir.Bu yol içerisi temizlenir. Daha sonra diod lazer kullanılarak 1470 nm dalga boyunda lazer ışını sağlayan ince bir kateter ile fistül içersine girilir. Yakarak çıkılır.

Anal fistül tedavisinde istenmeyen sonuçlar -Komplikasyonlar nelerdir?

Anal fistül tedavisinde komplikasyonlar içinde en çok rahatsız edici olanı anal inkontinansdır.Bu nedenle tüm tedavi yöntemleri dikkatle uygunluğu gözden geçirilmelidir. Apse tekrarı. Fistül oluşumu en sık görülebilen diğer durumlardır