Defekografi, anorektal bölgenin fonksiyonel bozukluklarını değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme testidir. Bu test, dışkılama sırasında anüs ve rektumun hareketlerini ve kas fonksiyonunu incelemek için kullanılır. Ayrıca, anorektal bölgedeki yapısal anormallikleri veya sorunları tespit etmek için de kullanılabilir.

Defekografi testi sırasında, hasta röntgen cihazının içinde veya floroskopi adı verilen bir görüntüleme tekniği kullanılarak bir dizi röntgen görüntüsü alır. Test sırasında, hasta genellikle bağırsaklarını boşaltması istenirken, özel bir baryum kontrast maddeyi içeren bir jel enjekte edilir. Baryum, bağırsakların ve dışkı yolunun daha iyi görüntülenmesini sağlar.

Bu test sırasında, anorektal bölgeye odaklanılır ve dışkılama süreci sırasında rektum ve anüsün hareketleri kaydedilir. Bu şekilde, dışkılama sırasında kas kasılmalarının, sfinkter basıncının, rektal dolgunluğun ve diğer ilgili faktörlerin değerlendirilmesi sağlanır.