ERCP – Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi Nedir ?

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) Ana safra kanalı  ve karaciğer içi safra yollarının radyolojik ve direkt olarak  görüntülenmesi bu bölgelere  yönelik işlem yapılmasını sağlayan, tıkayıcı hastalıkları, darlık,  taş, tümör, ana safra kanalının ince barsağa açıldığı bölgenin hastalıklarında  (ampulla Vateri ) teşhis, tetkik ve   tedavide kullanılan ileri düzey  deneyim gerektiren bir endoskopi işlemidir. Gastroskopi ve Kolonoskopide kullanılan cihazlardan farklı olarak yan görüşlü duodeneskop denen yan görüşlü cihazlar yardımıyla işlem yapılır.

ERCP nedir radyolojiiçin  çeşitli yardımcı cihazlar  C kollu röntgen cihazı, yardımcı endoskopi sarf cihazları (kanül, klavuz tel, sfinkterotom, stent ) gerektirebilir.

Sarılık, ateş, başta olmak üzere  safra taşları  ve safra yolları hastalıklarıyla ilişkili olduğu düşünülen  üst karın ağrısı gibi şikayetler de ERCP işlemi gerekebilir.

Sarılık, Ateş Karın ağrısı ile olan  karaciğer enzim yükselmeleri olan , ana safra kanalı ve karaciğerin taş tümör, darlık,  fonksiyonel ve  iltahabi hastalıklarında ERCP işlemi gerekebilir.

ERCP işleminin istenmeyen sonuçları (komplikasyonlar) varmıdır ?

Her cerrahi ve endoskopik işlemde olduğu gibi ERCP işlemi de  risk içerir. En önemli komplikasyonu perforasyon (delinme)  (on iki parmak bağırsağının ilgili bölümü) olmakla beraber kanama, pankreatit, diğer  içi boş organ ( mide , barsak) delinmesi görülebilir.

Hatta bu sonuçlar hastanın yatarak tedavi edilmesini, ameliyat edilmesini, hatta ölmesine neden olan çeşitli durumlara sebep olabilir.

Safra yollarında taş ve  safra yolları hastalıklarında ERCP işleminin  sonuçları nelerdir ?

ERCP hekimin deneyimi, hastanın hastalığı  ve teknik faktörler gibi bir çok  faktöre bağlı olarak sonuçlanabilir. Yapılamayabilir, tekrarı gerekebilir.

Safra yollarının  taşları ve hastalıklarında ERCP yapan hekim, özel eğitim ve deneyim sonrasında bu işlemleri yapabilir.

ERCP yapılan hastalar nasıl takip edilir ?

Operasyon sonrası risklerine göre  genelde birkaç saat sonrası evine gönderilip  sulu berrak gıdalar tercihan olmak üzere gıda alabilir se de hastaların karın ağrısı, ERCP işleminin  sonuçları ,hastalığın durumu nedeniyle yatırılması tetkiki ve değerlendirilmesi gerekebilir.

Lütfen endoskopik işlemlerde gelmeden önceki işlem rapor ve filmlerini de getiriniz.