Kolonoskopi nedir ?

Kolonoskopi kalın barsak ve anal girimden itibaren  ince barsağın son kısmınıda içine alan bir bölgeye kadar kolonoskop denilen cihazlarla incelenmesidir.

Kolonoskopi en sık makattan kanama nedeni olarak yapılır.

Kalın barsağı ilgilendiren bir çok hastalığın tanı teşhis ve tedavisinde  kolonoskopi gerekebilir.Öncelikle; kalın barsak hastalıklarının neden olduğu kanamalarda, kanser şüphesi, hemoroid  kanaması, kalın barsakta yer kaplayan  henüz kanserleşmemiş  kanser öncüsü olan polip olarak isimlendirilen kitlelerin kanaması, uzun süren   kalın barsağı ilgilendiren ishal, büyük abdest  değişiklikleri, dışkı çapının azalması, zamanlamasının değişikliği, kanlı sümüksü salgı  içeren dışkılama , kabızlık gibi hastalıkların incelenmesi , kalın barsak kanseri şüphesi ile taramalar gibi bir çok nedenle yapılabilir. Bu lezyonlar çıkarılabilir örneklenebilir kanama nedeni olan bölümleri yakılabilir.

Kalın barsak ve rektum kanserinin takibi, kalın barsakta darlık şüphesi, taramalarda kalın barsak veya rektum(kalın barsağın son kısmı ) gibi bölgelerde  kitle barsak duvar kalınlığı  diğer organlara yönelik yapışıklık veya fistül gibi görüntülerin ortaya çıkması ile  polip denilen kanser öncüsü  kitlelerin alınması da diğer nedenler olabilir. Yeri  ve nedeni bulunmayan karaciğer ve  karın içi kitleleri diğer önemli nedenlerdir.

Kolorektal kanserler özellikle kalın barsak kanserleri erken teşhis ve tedaviden  önlenebilir olarak nitelendirilebilecek  hastalıklardır. Kalın barsak kanserlerinin taramasında kolonoskopi  bu nedenle çok önemlidir.

Bütün endoskopik işlemlerde olduğu gibi kolonoskopi işlemi de hazırlık gerektirir. Kolonoskopi  işleminde hazırlık,  yapılan işlemin doğruluğu yeterliliği, sonuçlarının güvenilirliği açısından en önemli noktalardan biridir.Belli bazı gıdaların alınması (nar, vişne vs, katı gıdalar) kolonoskopi hazırlığını etkileyebilir.

Kolonoskopi esnasında tercihan az miktarda 2 saatlik sulu berrak gıda  alımı sonrasında yapılabilir. Özellikle anestezili yapılacak işlemler öncesinde  sağlık danışmanınızla konuyu paylaşınız.

Evet . Her hastaya (tıkanmış barsak, şeker hastalığı, sıvı  elektrolit yeterliliği gibi ) hasta uyumuna, hastalığına (darlık kanama, kanser şüphesi, tarama nedenli) bağlı olarak değişebilir. Ayrıca alınan kanama pıhtılaşma düzenleyici ilaçlar (aspirin,pilavix vb  etki bezeri ), kalp hastalığı (yetmezlik kalp pili vb), gebelik, akciğer problemleri de  işlem zamanlaması, ilaç seçimi, hazırlık süresi gibi bir çok nedene bağlı olarak değişebilir.

Hazırlık aşamasında lütfen  yeme içme, barsak alışkanlığı,  ailesel hastalıklarınızı, kullandığınız  ilaçları ,hazırlık zamanında  kullanılan ilaçlarınızın  kullanım metodlarını ve zamanlamalarını  sorunuz, sağlık danışmanınızdan bu konu ile ilgili bilgi isteyiniz.

Kolonoskopi işlemi tüm kalın barsağın  görüntülenmesi yanı sıra  ince barsağın son kısmınında görüntülenmesini gerektirir.

Kolonoskopi de  yetersiz barsak temizliği en önemli noktalardan birisidir. Aynı zamanda  barsak delinmesi, kanama  gibi birçok durumda da tedavi sonuçlarını etkiler veya değiştirebilir.Tanı alması gereken kitlelerin görüntülenmesini engelleyebilir.

Kalın barsak kanseri önlenebilir bir kanser türüdür. Bunun en önemli nedeni kolonoskopi işlemidir. Kolonoskopi ile kalın barsak kanser riskinin % 75 oranında azaltılabileceğini gösteren yayınlar mevcuttur. 50 yaş üzeri her bireye , gaitada-dışkıda   kanser taraması amacıyla gizli kan tahlili  pozitif olan bireylere, ailesinde  birinci veya ikinci derece de yakın akrabalarında kalın barsak kanseri, kolon polipleri bulunan  veya iltahabi kalın barsak  hastalığı bulunan kişilere  erken teşhis için  tarama amacıyla kolonoskopi işlemi yapılmalıdır. Ülkemizde ve dünyada bununla ilgili programlar yürütülmektedir.

Kolonoskopi işeminde hasta monitorize edilerek, çeşitli düzeylerde anestezi uygulanabildiği gibi hiç anestezi olmadan da yapılabilir. Anestezi gereksinimi hekim ve hasta açısından rahat bir işlem için öncesinde konuşulmalıdır.

Optimal tanı için rahat, anestezili  bir kolonoskopi  işlem esnasında yapılanları etkilediği gibi işlem sonrası da olabilecek ağrının   etkilerini  azaltabilir.

Kalın barsak kanserinde tam tanı için kolonoskopi önemli bir seçenektir. Kolonoskopi işleminin süresi  önemlidir.  Kolonoskopi işleminde % 6-15 arasında  polipler görülemeyebilir,

Lütfen endoskopik işlemlerde gelmeden önceki işlem rapor ve filmlerini de getiriniz.