Girişimsel Endoskopi Nedir ?

Girişimsel Endoskopi Endoskopik işlemler sadece tanı ve tetkik amacıyla yapılmazlar. Girişimsel endoskopi darlık, tümörler, kanama alanları, ameliyat sonrası değişiklikler, yabancı cisimler veya başka bir organa sindirim yoluyla ulaşarak  tedavi seçeneklerinin uygulandığı, değerlendirildiği işlemlerdir.

Özel deneyim, artmış tecrübe, uygulama becerisi yanında iyi bir makine parkı , cihaz donanımı, en önemlisi de  beraber  çalışma disiplini geliştirmiş, uyumlu çok iyi bir ekip gerektirir.

Girişimsel endoskopik işlemlerde gastroskopi, kolonoskopi ,rektoskopik, anoskopi ile gastrointstinal sistemin tedavisi için kullanılırken  ERCP  olduğu gibi duodeneskop denilen ve safra yollarının görüntülenmesini sağlayan yan görüşlü cihazlarla safra yollarına yönelik  özel cihazlar kullanılır.

Girişimsel endoskopik işlemlerde kullanılan endoskopi cihazları  tek kanallı, çift kanallı, geniş veya ince çaplı, geniş veya dar kanallı, farklı görüş açıları sağlayan, daha uzun – kısa olabilirler, gelişmiş, pahalı, beraberinde kullanılan aletlere  uyumlu aparatlar içeren cihazlardır

Girişimsel endoskopik işlemlerde sadece cihazlar değil alet parkı da önem arzeder. Basit bir biopsi tutucusu yanında geliştirilmiş kanüller, balon, sfikterotom denen kesici , taş çıkarıcı, kırıcılı basket vs  cihazlarda gerektirebilir.

İşlemler esnasında radyolojik olarak X ışınına maruz kalınabilir .Bu nedenle ekip ve hastanın korunmasına yönelik cihaz ve konumlar kullanılabilir.

Bu nedenle daha pahalı ve zaman alıcı üst düzey işlemlerdir.

Uygulama zorlukları ne kadar fazla olsa da hasta ve hekim için son derece kaliteli  bir tedavi seçeneği olabilirler.

Girişimsel endoskopi ile sindirim sistemi darlıklarına müdahale edilerek dilatasyon (genişletmeler ) yapılabilir.  Ameliyatsız olarak gerekirse çeşitli anestezi teknikleri kullanarak ameliyathane de veya outpatient olarak endoskopi odasında

Barrett’s ösefagus tedavisi,

İyi ve kötü huylu darlıklara müdahale

Safra yolları taş ve pankreas kanseri, taşları ve darlıklarına müdahale

Yemek borusu varis kanamalarında müdahale

Varis kanaması olmayan ülser kanamalarına müdehale

Fistül ve akıntılara karşı işlemler

Yemek borusu üst kısımdaki ve alt kısımdaki darlıklara müdahele (Zenker’s divertikülü- SChatzki Halkası)

Reflü hastalığı darlıklarına genişletme

Akalazya olarak isimlendirilen yemek borusu alt kısım darlığnda  genişletme

Sindirim sisteminde  geniş poliplerde, erken kanser  düşündüren durumlarda  çıkartılması,

Sindirim sistemi sub mukozal tümörlerin çıkartılması

Mide çıkış darlıklarında gerek olgularda genişletme işlemleri

Safra yollarının darlıklarında

Safra yollarının  taşlarında ERCP

Ampullektomi

Tümör ablative tedavilerin uygulanması ile darlıkların giderilmesi (Radyofrekans ablasyon)

Endoskopik tam kat tümör eksizyonları rektum ve  midede.

Endoskopik parsiyel tümör eksizyonları (Endoskopik submukozal diseksiyonlar-Endoskopik mukozal diseksiyonlar)

Kompleks beraber işlemlerle Lapaoskopik ve endoskopik beraber kullanılarak kitle tümör çıkartılması gibi pek çok  girişimsel endoskopik işlem yapılabilir.

Diğer endoskopi işlemlerinde olduğu gibi öncesinde mutlaka hazırlık gerektirir.Açlık başta olmak üzere  Özellikle kanama riski ,delinme ve  işlem sonrası  organlara yönelik travmalar yönünden dikkatle hazırlık bir çok istenmeyen sonucu etkileyebilir.

Kanama, pıhtılaşma ve diabet-şeker hastalığı  yönünden akciğer kalp, gebelik (ışın maruziyeti nedeniyle) dikkatle değerlendirimeli hazırlıklar yapılmalıdır.Önceki işlemler operasyonlar endoskpilere ait tüm raporlar sağlık danışmanınız ve hekiminizle paylaşılarak etraflı olarak bilgi verilmesi çok çok önem arz eder.

İşlemler mutlak monitorizasyonda ve anestezi derinliği ayarlanması gerekirse operasyon gerekliliği olabileceği nedeniyle anestezi ekibi ile beraber yapılabilir.

Hastanede kalmayı gerektirebilir yatarak takip gerektirebilir.