Endoskopik submukozal rezeksiyon (ESMR), gastrointestinal sistemde yer alan submukozal lezyonların (örneğin, mide veya bağırsakta polipler, tümörler) tedavisinde kullanılan bir endoskopik cerrahi yöntemdir. ESMR, lezyonun submukozal tabakası altındaki dokunun çıkarılmasını içerir, bu da lezyonun tamamen çıkarılmasını sağlar.

ESMR prosedürü aşağıdaki adımları içerebilir:

  1. Anestezi: Genellikle ESMR, sedasyon veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hastanın rahat olmasını sağlamak için ağrı veya rahatsızlık hissetmesini engellemek için anestezi uygulanır.
  2. Endoskopik giriş: Endoskop, ağız veya anüs yoluyla gastrointestinal sistem içine yerleştirilir. Endoskop, lezyonun bulunduğu bölgeye doğru ilerletilir.
  3. Submukozal alanın injeksiyonu: Submukozal tabakanın altına bir sıvı enjekte edilir. Bu, submukozal alanın şişmesini sağlar ve lezyonun altındaki dokuların daha iyi görülebilmesini sağlar.
  4. Submukozal rezeksiyon: Endoskopun altındaki submukozal dokuları keserek veya kaldırarak, lezyon tamamen çıkarılır. Submukozal dokuların çıkarılması, genellikle özel olarak tasarlanmış bir cerrahi alet kullanılarak gerçekleştirilir.
  5. Yara kontrolü: Lezyonun çıkarıldığı bölgedeki kanama kontrol edilir. Kanamayı durdurmak için gerekli adımlar atılır, örneğin, kanayan damarlar koagüle edilebilir veya dikişler uygulanabilir.
  6. İyileşme ve takip: ESMR sonrasında, hastanın iyileşme süreci gözlenir ve takip edilir. Endoskopi ve görüntüleme yöntemleri, lezyonun tam olarak çıkarıldığını ve komplikasyon olmadığını doğrulamak için kullanılabilir.

ESMR, açık cerrahiye göre daha az invazif bir yöntemdir ve genellikle daha hızlı bir iyileşme süreci sunar. Bu yöntem, submukozal lezyonların tam çıkarılmasını sağlar ve hastaların gastrointestinal sistemlerindeki lezyonlara yönelik tedavi seçeneklerini genişletir. Ancak, her hastanın durumu farklıdır ve tedavi planlaması bireysel olarak yapılmalıdır. Doktorunuz, durumunuza en uygun tedavi yöntemini belirlemek için sizinle birlikte değerlendirme yapacaktır.