ERCP Stent Uygulamaları (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi) stent uygulamaları, safra yolu ve pankreas kanalı gibi safra ve pankreas sistemlerindeki daralmalar veya tıkanıklıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. ERCP stentleri, bu sistemlerdeki daralmış veya tıkanmış bölgeleri genişleterek normal sıvı akışını sağlar.

ERCP stent uygulamaları aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

  1. Safra Yolu Tıkanıklıkları: Safra yollarında tıkanıklıklar, genellikle safra taşları, safra yolu daralmaları veya kanser gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. ERCP stentleri, safra yollarındaki tıkanıklığı geçici veya kalıcı olarak açarak safra akışını düzgünleştirir.
  2. Pankreas Kanalı Tıkanıklıkları: Pankreas kanalında daralmalar veya tıkanıklıklar, pankreatit (pankreas iltihabı) veya pankreas kanseri gibi durumlarda görülebilir. ERCP stentleri, pankreas kanalındaki tıkanıklığı açarak pankreas sıvılarının normal bir şekilde dışarı akmasını sağlar.

ERCP stent uygulamaları genellikle şu adımları içerir:

  1. Anestezi: ERCP genellikle sedasyon veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hastanın rahat olmasını sağlamak ve işlem sırasında ağrı veya rahatsızlık hissetmemesini sağlamak için anestezi uygulanır.
  2. Endoskopik giriş: Endoskop, ağız veya anüs yoluyla gastrointestinal sistem içine yerleştirilir. Endoskop, safra yollarına veya pankreas kanalına ulaşmak için ilerletilir.
  3. Kontrast madde enjeksiyonu: Kontrast madde, safra yolları veya pankreas kanalına enjekte edilerek tıkanıklığın yeri ve şiddeti görüntülenir. Bu, daralmış veya tıkanmış bölgeyi belirlemek için önemli bir adımdır.