GİS Darlıklarında Dilatasyon Gastrointestinal sistem (GIS) darlıklarında dilatasyon, daralmış veya tıkanmış bölgenin genişletilmesi amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu işlem, endoskopik veya radyolojik olarak gerçekleştirilebilir ve GIS’deki çeşitli bölgelerdeki darlıkların tedavisinde etkili olabilir.

GIS darlıkları, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunlar arasında özofagus darlıkları (örneğin, özofagus kanseri, özofagus ülseri, Barrett özofagusu), mide darlıkları (örneğin, mide kanseri, mide ülseri), ince barsak darlıkları (örneğin, Crohn hastalığı, bağırsak cerrahisi sonrası skar dokusu), kolon darlıkları (örneğin, kolon kanseri, divertikülit) ve safra yolu darlıkları yer alabilir.

GIS darlıklarının tedavisinde dilatasyon aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

  1. Endoskopik Dilatasyon: Bu yöntemde, darlık bölgesine ulaşmak için bir endoskop kullanılır. Endoskopun içinden geçirilen bir dilatasyon balonu veya dilatasyon kateteri, daralmış bölgeye yerleştirilir ve genişletilir. Böylece darlık açılır ve normal sıvı veya gıda akışı sağlanır. Endoskopik dilatasyon sırasında, darlığın genişletilmesi ve kontrol altına alınması için bir dizi dilatasyon işlemi gerçekleştirilebilir.