Rektum Kanserinde Cerrahi Tedavi nedir ?

Hastalık yoktur hasta vardır.

Rektum kanserinde operasyon öncesi her hastanın mutlaka uzak organ taraması yapılmalıdır.

Uzak organ taraması için Kontrastlı  Abdominotorasik  BT ,şayet bunda şüphe varsa  PET CT ile kontrol edilmelidir.

Tümör belirteçleri  CEA ve Ca19.9 operasyon öncesi bilinmelidir

Kolon kanseri ve rektum kanserinin  cerrahi tedavi planlamaları fark etmektedir. Prensip olarak çıkartılabilen her tümör  çıkartılması gerekir.

Fakat göreceli olarak rektum kanseri daha  kötü seyre sahip bir hastalıktır.

Rektum kanserinde lokal nüks riski nedeniyle  daha agresif tutum izlenmelidir.

Rektumdaki hastalığın  anüse mesafesi hastalık için riskleri  belirleyen faktörlerden biridir.

Hastanın operasyon öncesi ışın tedavisi alması bazı operasyonların yapılmasını  daha riskli hale getirir.

Rektumda 10. Cm den daha aşağıdaki hastalıklarda koruyucu ileostomi olarak adlandırılan  ince barsağın karna  çıkarılmasını gerektiren  ek bir operasyon yapılması  gerekebilir. Belirli bir süre sonra barsak içeri alınır.

Şayet sınırlı mukozal tutulum gösteren  T1A hastalık var ise ve hasta uygunsa, hasta isteği mevcutsa uzak organ ve bölgesel tümör taramaları normal ise,

Çıkarılan patolojide istenen rezeksiyon sınırlarında, uygun patolojik incelemeye sahip ise,

Çok yaşlı, operasyona uygun olmayan hastalarda

Hasta sosyokültürel  anlayış, yönerge ve takiplere uyma konusunda  yetkin ise  bu hastalarda ‘’ rektum kanserinde’’ sınırlı rezeksiyon’’ ile  hastalık tedavi edilebilir.

Bu olgularda  ayrı ve çok sıkı takip tekrarlayan rektoskopi, MR  incelemeleri,tümör belirteç  takibi gerekir.

Şayet hastalık T2N0M0 mukozal tutulum yapmış  ise sadece  rezeksiyon yeterli olabilir

 MR bulgularında T3N0M0 duvar tutulumu olan olgularda, şayet rektumda sınırlı hastalık  yaklaşık alt 2/3  hizasında ise    rektum rezeksiyonundan önce radyoterapi lokal nükse yönelik tavsiye edilen tedavidir.

Cerrahi tedavi  Rayoterapi sonrasında yaklaşık 6-8 haftalık aralığı takiben tarama  tekrarı ve tedavi cevabı kontrolü ile opere edilmelidir.

Yukarıda sayılanlarla beraber hasta ve hastalıkla ilişkili çok sayıda değişken mutlaka hekim ve ailenin olduğu ortamda hasta ile tartışılarak karar verilmelidir.

Uzak organ hastalığı tutulum sayı, lokasyon karekteristiği açısından  ilaç tedavisi   ve operasyon öncelikleri yönünden tartışılmalıdır. Işın ve ilaç tedavisi sonrasında uzak organ tutulumunun tedaviye cevabı değerlendirilmeli ameliyat  uygunluğu araştırılmalıdır.