Erken Gastrik Kanser Nedir ?

Erken gastrik kanser  mukoza submukoza da sınırlı lenf nodu  metastazı yapmamış mide adenoarsinomasıdır. Erken gastrik kanserler ilerleyebilir. Gastrik kanserlere dönebilir .

Mukoza veya sub mukozada sınırlı  diferansiye  2 cm den küçük lezyonlarda  %0.8 , 2 cm den büyük lezyonlarda  %0.96 oranında lenf nodu metastaz riski vardır  şayet ülser varsa bu lezyonlarda ki risk 3 cm den büyüklerde %3 e çıkabilir. Submukozada  olanandiferansiye olarak tanımlanmış  lezyonlarda 2 cm den küçük olsa da metastaz riski %19.2 ye kadar  çıkabilir.

Bu da lezyonların örneklenme erken teşhis, çıkarılan patolojilerin  değerlendirilme özelliklerinin ne kadar öenmli olduğuna işaret etmektedir.

Özellikle yapılan gastroskopik incelemelerde yapılan dikkatli değerlendirme, şüpheli alanların incelenmesi, örneklenmesi ve takibi erken gastrik kanserlerin tanısında  çok önemlidir. Yatkınlık oluşturan bireylerin taranması değerlendirilmesi gerekebilir.

Hangi olgular gastrik kanser için risk oluşturur.

Mukozal atrofisi  olan (0,1%), kronik helikobakterpilori  taşıyıcılığı,  (%0,1) intestinal metaplazi (%0.25) olan olgularda, orta düzey displazi olanlarda( % 0,6), ciddi displazisi olan olgularda %6 düzeyinde  5 yıl içerisinde  gastrik kanser için riski mevcuttur.

Yanlızca Gastrokopi incelenmesi şüpheli alanların tam olarak ortaya konmasında yeteri olmayabilir. Özellikle  mukozal  kabalaşmış,  erozyone kabarık , çökük lezyonların boyutlandırılması renk ve  lendirilmesi ortaya konulması amacıyla Kromoendoskopi, Narrow Band İmaging, Magnifiye edici endoskopik inceleme metodları  erken mide kanserlerinin daha iyi ortaya koyulmasında yardımcı olabilir.Ayrıca  Konfokal Lazer Endomikroskopi gibi cihazlar da mevcuttur.

İngilterede yapılan bir çalışmada  İntestinal metaplazili olgularda  surviyi iyileştirdiği gösterilmiştir.

Evet mukozanın dikkatli değerlendirilmesi  amacıyla  en az 22 biopsi ile alanların 4 kadran görüntülendiği  fotoğraflama  ve değerlendirme tekniği tariflenmiştir. Sistematik mide tarama protokolü adı verilen bu program ile üst, orta ve alt korpusun beraberinde  antrum ,retrofleksiyon ile incusura angularisin değerlendirildiği standart takip endoskopi metodu önem arzetmektedir.

Özellikle yüzeyel  belirgin olmayan lezyonların değerlendirilmesi için önemlidir.

Erken gastrik kanselerin çıkartılmadan önce lezyon derinlikleri lenf nodu metastazları çok dikkatli ve özellikli bir şekilde ortaya konmalıdır. Lezyonlar çıkartıldıktan sonra operasyon gerekebileceği unutulmamalıdır.

Erken Gastrik kanserlerin çıkartılması  özellik arzeder. Mide koruyucu metodlarla  endoskopik olarak mukozal ve sub mukozal rezeksiyon yapılması hastanın hayat kalitesinin bozulmadan devamını sağlamak için önemlidir.

Erken gastrik kanserlerde  lenf nodu invazyonu mevcut olabilir bu nedenle  radyolojik değerlendirme tarama için çok iyi bir şekilde yapılmalı ve yorumlanmalıdır. Bu lezyonlar   midenin ve lenf nodlarının çıkartıldığı  cerrahi tedavileri gerekebilir.