Pankreas Tümörleri ve Cerrahi yaklaşımları

Pankreas tümörleri bez yapısını oluşturan endokrin (hormon salgılayan) ve yapısal hücrelerin oluşturduğu tümörlerdir.

Endokrin tümörler salgıladıkları hormonlara göre belirti oluşturuken, hormon salgılamayan tümörleri de olabilir. Fonksiyonel olarak çok çeşitli etkileri  olan hormon aktif tümörler aynı zamanda kitlesel görüntü bası, yayılma gibi bir çok semptomlarla da kendini gösterebilir

  • İnsülinoma (en sık)
  • Fonsiyonel olamayan adacık hücre tümörü
  • Gastrinoma
  • Vipoma
  • Glukagonoma
  • Somatostatinoma

İyi huylu, borderline, malign özelliklere sahip olabililer.

Bu tümörler pankreas duktus yapısından kaynaklanır.

%70 pankreas başında yerleşir.

Çeşitli histolojik yapılarda  farklı onlarca çeşidi mevcuttur.

Pankreas kanseri mutasyon nedenli (kRas, HER2,P53,p16,DPC4 ) olabileceği gibi, %10  olguda  genetik  geçişli de olabilir.

Bunlar  kanser açısından aile öyküsü, HNPCC,ailesel meme kanseri vb gibi bazı kanserlerle ilişkileri bulunabilir.

Pankreas kanserleri, hızlı ilerleme karekterleri, kan, peritoneal, lenf yoluyla yayılım özellikleri olan saldırgan tümörlerdir.

Ağrı, kilo kaybı, sarılık, ağrısız sarılık,  son dönemde ortaya çıkan şeker hastalığı  en önemli bulgularıdır.

Kan testlerinde Ca19.9 ,CEA gibi tümör belirteçleri dikkat çekicidir. Ama yine de tanı koydurucu olamayabilir.

Endoskopi de ERCP,stent uygulamaları, gibi çok çeşitli işlemler gerektirebilirken, ENDOusg  ile çevre ve damarsal yapılara müdahale ve görüntülenmesine yönelik işlemler yapılabilir.

Bunlara örnekleme içinde ihtiyaç duyulabilir.

Radyoloji de pankreas görüntülenmesi özellik gerektirir, zira sadece kitle görünümü değil beraberinde  kitlenin yayılım özellikleri de değerlendirilir.

Pankreas tümörleri yaklaşım,  cerrahi tedavi planlaması, cerrahi tedavi uygulaması, cerrahi tedavi  sonrası takip ve komplikasyonlarının yönetimi açısından çok farklılıklar gösterir.

Tümörün lokalizasyonu da cerrahi tedavinin seçimi  için önemlidir.

Cerrahi işlemler açık, laparoskopik, robotik,   hibrid şekilde , uygulanabilir.

 Prensip olarak uzak metastatik hastalık,  karın içine yayılmış tümörlerin çıkartılması uygun değildir.

Çevre doku ve yayılım özellikleri gereği bazı tm lerde Kemoterapi ile  tümöre müdahale edilerek  çıkartılmaya müsait hale getirilmeye çalışılabilir.

Tümör tamamen çıkartılmalı, şüpheli ve çevresel lenf nodu yapıları da  beraberinde çıkartılmalıdır.

Pankreas kanseri operasyonları  sonrasında komplikasyon oranları yüksektir. Başlıca  kanama, pankreatit, fistül gibikomplikasyonlar hayatı tehdit eder tablolarınmeydana getirilmesine neden olabilir.