Laparoskopik Cerrahi nedir ?

Laparoskopik cerrahi  diğer bir deyişle ‘’ Minimal İnvaziv Cerrahi ‘’ günümüzde  karın içine yerleştirilen bir boru yardımıyla basınçlı  hava verilmesini, takiben genişletilen karın içerisine ışık sağlayan fiber optik görüş   cihazları  yardımıyla operasyon yapılmasını sağlayan cerrahi metodudur.

Özel geliştirilmiş  kanuller yoluyla (trokar ) içerisinden cerrahi aletlerin  kullanılması ile işlemler gerçekleştirilir.

Laparoskopik cerrahi 1980 yıllardan beri ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmenin getirdiği yenilikler,  uygulama çeşitliliği,  artan deneyim ve yaygınlaşan kullanım sayesinde bir çok operasyon laparoskopik olarak yapılmaktadır.

Günümüzde laparoskopik cerrahi ile açık cerrahiye göre  daha az doku hasarı oluştuğu kanıtlanmıştır. Laparoskopik cerrahi ile daha az ağrı olduğu gösterilmiştir. Postoperatif barsak tıkanıklıkları genel olarak laparoskopi sonrasında  daha az olur.

Laparoskopik cerrahi solunum sistemi içinde açık cerrahiye göre fazla avantaj sağlayabilir. Azalmış solunum zorluğu,  laparoskopik cerrahi ile hastanede kalışı süresinin azalması  nedeniyle   fiziksel aktivitelere ve işe dönüş daha hızlı olur.

Başlıca  daha küçük yara, organların zorlanma ve  çekilmelerinin az oluşudur.

Buna bağlı olarak  laparoskopik cerrahide İmmün fonksiyonlar  stres hormonlarının (kortisol) daha az salgılanışı ile daha iyi korunur. akut inflamasyon faktörleri daha az salınır. Normal değerlere daha hızlı dönen sitokin denen yardımcı inflamasyon maddeleri de  travma etkileri daha az algılanmasına neden olur.

Hastanın şokta oluşu, ağır karın içi basıncı , genişlemiş barsaklar laparoskopi  yapılmasına engeldir.Laparoskopik cerrahide  deneyim azlığı, yeterli teknik cihaz ve laparoskopik cerrahi için deneyimli ameliyathane ekibinin   olmaması da cerrahi uygulamalarda laparoskopi seçimini etkiler.

Artmış karbondioksit emilimi nedeniyle  asidemi oluşması, artmış  karın içi basıncı sonrası organ kanlanmalarının ve azalması  ve barsakların yetersiz beslenmesi   en önemli etkileridir.

Hayır! Yaşlı hastalarda genel vücut kondüsyonu önemlidir.

Günümüzde kanserli hastalarda pek çok laparoskopik uygulama başarı ile yapılmaktadır.Bu fikir  Hipotez olarak ileri sürülen fakat doğru olmadığı kanıtlanmış bir  konudur.

Yapılan laparoskopik operasyonların hele ki deneyimli ellerde uygulanması  ile kanserli olgularda açık cerrahi yapılmış olgularla aynı sağ kalım oranlarına sahip oldukları, daha iyi ameliyat sonrası dönem geçirdikleri gösterilmiştir.

Acil operasyonlarda uygulanabilmesi için solunum fonksiyonlarının ve kalp pompa fonksiyonun iyi olması uygun pozisyon sağlama gerekliliğini karşılaması önemlidir.

Acil olgular özellikleri nedeniyle  önem arzederler. Yeterli vücut kondüsyonunun sağlandığı bir çok acil operasyonda laparoskopi başarı ile uygulanabilir. Deneyim ve yeterli teknik ekipman ve yardımcı personel ,zaman mefhumu bu konuda etkilidir.

  • Laparaskopik  Appendektomi
  • Laparoskopik  Kolesistektomi
  • Mide delinmesinde laparoskopik onarım
  • Tanı için uygulanan Laparoskopik değerlendirme
  • Laparoskopik diyafragma onarımı

Laparoskopik Pankreas Operasyonları günümüzde başarı ile uygulanan laparoskopik genel cerrahi operasyonlarıdır.