Diabet hastalığının tedavisinde Transit Bipartisyon cerrahisi nedir?

Transit Bipartisyon  operasyonu  , cerrahi olarak midenin bir kısmının kalıcı olarak çıkartılması, sonrasında ince bağırsakların  belirli bir bölgeden ayrılarak   aşağıdaki bir barsak bölümüne bağlanmasını sağlayan bir operasyondur. Çeşitli şekillerde diabet hastalığının tedavisi amacıyla uygulanabildiği gibi revizyon cerrahi girişimi olarak ta yüz güldürücü sonuçlara sahip olabilen bir ameliyat tekniğidir.

Kabaca besinler  ince barsağın alt kısımlarında daha duyarlı barsak kısımlarına daha hızlı ulaştırılır.  Aşağıya ulaşan besinler daha duyarlı barsak kısımlarını uyararak daha fazla insülin regülasyonu sağlayabilir.

Transit bipartisyon by pass cerrahisi genel anestezi altında lparoskopik olarak uygulanır.

Tip 2  şeker hastalığı olması, hastanın belirli bir vücut kitle indeksinde olması genel anestezi  alabilecek ve laparoskopi yapılabilecek düzeyde sağlık sorunu olmaması yeterlidir. Tip 1 diyabetli hastalara  cerrahi yöntemlerle tedavi şimdilik uygun değildir.

Bu cerrahi teknikte gastrointestinal sistem üst kısmında ve yeni yapılan mide poşunda daha düşük

basın düzeyleri söz konusudur .Bu sızıntı komplikasyonu  ihtimalini azaltır.

İnce bağırsağın tüm bölgelerine endoskopik  yolla erişim sağlanabilir. Böylece  safra kanalına yönelik endoskopik girişimlere safra taşına bağlı   endoskopik işlemlere  izin verir.

Pilor, mide antrum ve duodenum tamamen korunduğu için mineral, demir, kalsiyum ve vitamin takviyelerine gerek duyulmaz.  Bu cerrahi işlemde Daha az eser element kaybı meydana gelir emilim daha az etkilenir

Güçlü hormonal aktivite göstererek hastalar, kısa sürede normal hayatına döner.