Prof. Dr. Mustafa Uygar Kalaycı

1968 Yılında Konya da doğdum . İlkokulu Bozkır- Konya’da ortaokulu Antalya Hızır Reis Ortaokulunda okudum. Lise eğitimimi Antalya Lisesinde aldım.

Selçuk Üniversitesi  Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun oldum. Bayburt ve Konya’nın  Çumra ilçesinde mecburi hizmetimi ve pratisyen hekimliğimi yaptım. Genel Cerrahi İhtisasımı Ankara Onkoloji Hastanesinde  3. Genel Cerrahi Kliniğinde 1998 de tamamladım.

Uzmanlık Sonrası Mecburi Hizmetimi Konya’nın Ereğli İlçesinde  yaptım. 1999-2001 yılları arasında Selçuk Üniversitesi  Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım  Kliniğinde  Yardımcı Doçent Dr öğretim üyesi olarak çalıştım. Sonra sırasıyla Başasistan olarak  Bakırköy Dr Sadi Konuk E A Hastanesinde ve  Okmeydanı E A Hastanesinde çalıştım.

Bakırköy Dr Sadi Konuk E A Hastanesinde 2012 de Genel Cerrahi alanında Doçent oldum. Bakırköy Dr Sadi Konuk E A Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniğinde Başasistan ve İdari sorumlu olarak çalıştım. 2014-2019 yılları arasında SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Doçent Öğretim Üyesi – Klinik Eğitim ve İdari sorumlusu olarak çalıştım.

2017 yılından bu yana  TC  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.

Özel ilgi alanlarım İleri düzey Laparoskopik Cerrahi, Girişimsel ve Terapötik Endoskopi, Robotik Cerrahidir.

Transanal endoskopik mikro cerrahi(TEM), uygulamalı laparoskopik  kolorektal cerrahi, obezite cerrahisi, robotik cerrahi, doğum sonrası anorektal yaralanmalara yaklaşım konusunda, ileri düzey kanser cerrahisi ve sıcak kemoterapi uygulamaları hakkında yurt dışı ve yurt içi  uygulamalı sertifika programlarına katıldım.

Laparoskopik  Kolorektal Cerrahi ve Robotik Cerrahi konusunda Fransa –   Strasburg’da , Sitoredüksiyon Cerrahisi ve Sıcak Kemoterapi uygulamaları konusunda   önde gelen merkezlerden birisi olan  Almanya’ da Regensburg   Barmherzig Brüder Hastanesinde eğitim aldım.

Özellikle  Laparoskopik ve Açık Kolorektal   Cerrahi, Anal Bölge Cerrahisi, Karaciğer Safra Yolları  ve Pankreas Cerrahisi, Mide kanseri,  Reflü ve Fıtık Cerrahisi, Obezite Cerrahisi, Robotik Cerrahi ve ERCP başta olmak üzere ileri düzey tedavi edici  endoskopik işlemler, acil ve  travma cerrahisi üzerine deneyimim mevcuttur.

Kırkın üzerinde yabancı ve 30 da fazla yerli makalede yer aldım. Bunlardan daha fazla sayıda yabancı yerli sunu ve bildiri yapma şansı buldum.  Evliyim, iki çocuk babasıyım. Yabancı dilim  İngilizcedir. Özel zevklerim Genel Cerrahi, Kitap okumak, Yelken sporu, Tarım, Motorsiklet ve Doğa sporlarıdır.

1-Klinik Araştırmaların Tasarımı, Yürütme, Sunum İlkeleri ve Kalite Kontrolü, TÜBİTAK, Ankara 1996

2-Temel Onkoloji Kursu, Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara, Ekim 1995-Ocak 1996

3-Hastane İşletmeciliği, Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi, Ankara,13 Ekim-24 Aralık 1997

4-İkinci Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul, 13-14 Nisan 2001

5-Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi Endoskopi Kursu, SÜ Tıp Fakültesi, Konya, Mart-Nisan 2001

6-Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul, 10-11 Ekim 2003

7-İkinci Anorektal Fizyoloji Kursu, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Istanbul, 10 Aralık 2004

8-Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul, 27-28 Eylül 2005

9-İlkyardım Eğitmeni Sertifikası, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD, Istanbul, 9-11 Kasım 2005

10-Birinci Istanbul Meme Kanseri Cerrahisi Kursu, SB Istanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 16 Mayıs 2006

11-Practical Transanal Endoscopic Microsurgery Course (TEM), Berlin, 14-16 September 2006

12-Post Graduate Course TEM, 14.th EAES Congress in Berlin, Berlin, 13-September 2006

13-Laparoscopic Nissen Fundoplication Course, Istanbul, 24-25 April, 2007

14-Cerrahi Gastroenteroloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Istanbul, 26-27 Ekim 2007

15-Minimally Access Surgery Course in Laparoscopic Colorectal Surgery, EATS, Strasbourg , France, 16-17 November 2007

16-Uygulamalı Laparoskopik Kolon Cerrahisi Kursu, TELCD, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, 28-30 Nisan 2008

17-Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Istanbul, 20-21 Kasım, 2008

18-Robotic Surgery EATS, Strasbourg , France, Augst 22. 2011

19-EUS ERCP Workshop, Middle East N Africa EUS RCP Clup ,İstanbul 6-7/Dec/2013

20-Peritoneal Carcinomatozis , Regensburg Germany, June 2014

20-Sitoredüktif Cerrahi Kursu, Eğitici, Ankara 20-21/Kasım 2014

21-Bariatrik Surgery Masterclass,İstanbul, 7-8 April/2015

22-Obstetrik Anal Sfinkter Hasarına Multidisipliner Yaklaşım ve Anorektal USG Kurs17-18 Nisan/2015

22-Endoskopik Ultrasonografi Kursu ,İstanbul, 13-Mart-2015

23- Obstetrik Anal Sfinkter Hasarına Yaklaşım Kursu,20-Kasım -2015

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Fıtık Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • İstanbul Cerrahi Derneği
 • Cerrahi Onkoloji Derneği
 • Türk Hepato-Pankreatiko-Biliyer Cerrahi Derneği
 • TÜBİTAK uluslararası yayınları teşvik değerlendirme komisyonu tarafından Reducing seroma formation with fibrin glue in an animal mastectomy model. Eur J Surg Oncol. 1996;22( 2): 137-9. isimli makale için verilen yayın teşvik ödülü
 • Results of early cholecystectomies after acute biliary pancreatitis, 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery Free Paper Award- Best Free Paper, Malmö Sweden, Sept 6-9 2006
 • Parsiyel portal ven ligasyonunda imatinibin karaciğer fonksiyon testleri ve inflamasyon parametreleri üzerine etkisi, 26th Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, 2009 (Poster bildiri, Üçüncülük Ödülü)
 • Kliniğimiz kolonoskopi serisinde kolon poliplerinin dağılımı ve polipektomi sonuçlarının  irelenmesi, 10.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi,(Poster bildiri kategorisinde‘‘En İyi Poster bildiri’’ ) İstanbul, 2012