Anal fistül tedavisinde, ameliyatsız, lokal anestezi ile diot lazer yöntemi uygulaması nedir ?

Anal Fistül Tedavisinde, Ameliyatsız Uygulamalar Bu yöntem lokal anestezi ile yapılabilir.  Anal fistül yolunun ortaya konarak fistül  yolu içerisi  temizlenir. Diod lazer kullanılarak 1470 nm dalga boyunda lazer ışını ince bir kateter ile fistül içerisine  uygulanır.  Fistül yolunu oluşturan kanal yakarak çıkılır. Abse sonrası, derin,  geniş boşluk içeren fistül kanallarında  kullanılması çok etkili olmayabilir.