Endoanal USG Endoanal ultrasonografi (USG), anorektal bölgenin iç yapısını incelemek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu test, anüs, rektum ve çevreleyen dokuların detaylı bir değerlendirmesini sağlar. Endoanal USG, aşağıdaki durumların teşhisinde ve değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır:

  1. Anal fissür: Anal fissür, anüs çevresindeki derideki yırtıklar veya çatlaklardır. Endoanal USG, fissürün boyutunu, yönünü ve derinliğini belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca, çevreleyen dokularda herhangi bir hasar veya anormallik varsa bunları tespit etmede de yardımcı olur.
  2. Anal fistül: Anal fistül, anüs çevresindeki bir apsenin boşalması için bir kanalın oluştuğu bir durumdur. Endoanal USG, fistül yolunun şeklini, uzunluğunu ve ilişkili dokularla ilişkisini değerlendirmek için kullanılır. Bu, fistülün tam bir görüntüsünü sağlayarak uygun tedavi planlamasına yardımcı olur.
  3. Hemoroidler: Endoanal USG, hemoroidlerin iç yapısını ve büyüklüğünü belirlemek için kullanılabilir. Bu, hemoroidlerin derecesini değerlendirmek ve tedavi yaklaşımını belirlemek için önemli bir bilgi sağlar.
  4. Rektal tümörler: Rektumda veya anüs çevresinde tümörlerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi için endoanal USG kullanılabilir. Bu test, tümörün boyutunu, yayılımını ve çevreleyen dokularla ilişkisini belirlemek için kullanılır.