Gastroskopi nedir ?

Gastroskopi nedir ? Gastroskopi üst sindirim sistemini on ik parmak bağırsağının sonuna kadar  inceleyen gastroskop isimli yaklaşık işaret parmağı inceliğinde,  özel olarak dizayn edilmiş endoskopi cihazı ile yapılan işlemdir.

Gastroskopi üst sindirim sistemi hastalıklarında sıklıkla  yutma güçlüğü sebebi üst sindirim sistemi olduğu düşünülen kanama nedeninin  araştırılması ve tedavisi için yutma güçlüğü, ağrılı yutma, varlığı bilinen yapılabilecek kitlelerin çıkartılması,  kilo kaybı, ağız kokusu, reflü düşündüren şikayetler (ağıza gıdaların geri gelmesi, acı su gelmesi vs) nedeniyle yapılır. Ülser ve kanser  için tanı koydurucu olabilir. Ameliyat olmuş  yemek borusu  ve mide hastalıklarında takip için  yapılabilir.

Ayrıca girişimsel olarak yemek borusu darlık ve iyi huylu tümörlerinde müdahale  , mide kanseri, on iki parmak barsağı tıkanıklıklarında stent dene  yol açıcı özel cihazların yerleştirilmesi için yapılabilir fonksiyonel ve ameliyat sonrası darlıkların açılmasında kullanılabilir.

Yabancı cisim çıkartılması için. Mide botoksu ,balon yerleştirilmesi  gibi obezite (şişmanlık hastalığı) prosedürleri için gerekebilir.

Gastroskopi hazırlığı diğer endoskopik işlemlere göre daha kolaydır. Sekiz saatlik bir açlık ve  boş bir mide gastroskopi işleminin yapılabilmesi için yeterlidir.

Tüm endoskopik işlemlerde olduğu gibi hazırlık esnasında gerekebilecek biopsi ve girişimsel endoskopik işlemler için kanama pıhtılaşma zamanı kullanılan ilaçlar , şeker, kalp ve akciğer hastalığı,  ile ilgili kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir.

Gastroskopi işleminde işlem süresi genelde 10 dakika civarıdır. Yine de yapılan işleme göre  girişim uzayabilir.

Lütfen endoskopik işlemlerden  önce, işlemin  yapılacağı  merkeze  önceki işlem rapor ve filmlerini de getiriniz.

Abnormalities can be treated through the endoscope. Polyps (usually benign growths) can be identified and removed, and tissue samples (biopsies) can be taken for analysis. Procedures such as stretching narrowed areas, removing swallowed objects or treating bleeding from the upper digestive system can also be performed as part of upper endoscopy.

Special conditions

Tell your physician if you are pregnant, have a lung or heart condition, or if you are allergic to any medications.

If you are taking blood-thinning medications – such as Coumadin® or Plavix® – these medications may have to be stopped for a period of time before the endoscopy. Please discuss this with your physician prior to the procedure.

If you have diabetes and use insulin, you must adjust the dosage of insulin the day of the test. Your primary physician will help you with this adjustment. Bring your diabetes medication with you so you can take it after the procedure.

Eating and drinking

An endoscopy requires that you have an empty stomach before the procedure. Do not eat any solid food for 8 hours before the procedure. You may drink clear liquids up until 4 hours before the procedure. Clear liquids include clear broth, hard candy, plain Jell-O®, black coffee, black tea, apple juice, ginger ale, 7UP®, colas, Kool-Aid®, Gatorade®, Hi-C® and popsicles.

Transportation

You will need to bring a responsible adult with you to accompany you home after the procedure. You should not drive or operate machinery for at least 8 hours after the procedure. The sedation given during the procedure causes drowsiness, dizziness and impairs your judgment, making it unsafe for you to drive or operate machinery.

On the day of the procedure

A physician will explain the procedure in detail, including possible complications and side effects. The physician will also answer any questions you may have.

The procedure is performed by an experienced endoscopy physician.

You are asked to wear a hospital gown and remove your eyeglasses and dentures.

A local anesthetic (pain-relieving medication) may be applied at the back of your throat.

You are given a pain reliever and a sedative intravenously (in your vein). You will feel relaxed and drowsy.

A mouthpiece is placed in your mouth. It does not interfere with your breathing.

You will lie on your left side during the procedure.

The physician inserts an endoscope into your mouth, through your esophagus (the “food pipe” leading from your mouth into your stomach) and into your stomach. The endoscope does not interfere with your breathing.

The procedure lasts from 15 to 20 minutes.

You will stay in a recovery room for about 30 minutes for observation.

You may feel a temporary soreness in your throat. Lozenges may help.

The physician who performs the endoscopy will send the test results to your primary or referring physician.

Your physician will discuss the results with you after the procedure. If the results indicate that prompt medical attention is needed, the necessary arrangements will be made and your referring physician will be notified.

A responsible adult must accompany you home. Do not drive or operate machinery for at least 8 hours after the procedure.

If you have severe abdominal pain, a continuous cough, fever, chills, chest pain, nausea or vomiting within 72 hours after the procedure, please call your doctor.

Kolonoskopi kalın barsak ve anal girimden itibaren  ince barsağın son kısmınıda içine alan bir bölgeye kadar kolonoskop denilen cihazlarla incelenmesidir.

Kolonoskopi en sık makattan kanama nedeni ile yapılır.

Kalın barsağı ilgilendiren bir çok hastalığın tanı teşhis ve tedavisinde  kolonoskopi gerekebilir.Öncelikle; kalın barsak hastalıklarının neden olduğu kanamalarda, kanser şüphesi, hemoroid  kanaması, kalın barsakta yer kaplayan  henüz kanserleşmemiş  kanser öncüsü olan polip olarak isimlendirilen kitlelerin kanaması, uzun süren   kalın barsağı ilgilendiren ishal, büyük abdest  değişiklikleri, dışkı çapının azalması, zamanlamasının değişikliği, kanlı sümüksü salgı  içeren dışkılama , kabızlık gibi hastalıkların incelenmesi , kalın barsak kanseri şüphesi ile taramalar gibi bir çok nedenle yapılabilir. Bu lezyonlar çıkarılabilir örneklenebilir kanama nedeni olan bölümleri yakılabilir.

Kalın barsak ve rektum kanserinin takibi, kalın barsakta darlık şüphesi, taramalarda kalın barsak veya rektum(kalın barsağın son kısmı ) gibi bölgelerde  kitle barsak duvar kalınlığı  diğer organlara yönelik yapışıklık veya fistül gibi görüntülerin ortaya çıkması ile  polip denilen kanser öncüsü  kitlelerin alınması da diğer nedenler olabilir. Yeri  ve nedeni bulunmayan karaciğer ve  karın içi kitleleri diğer önemli nedenlerdir.

Kolorektal kanserler özellikle kalın barsak kanserleri erken teşhis ve tedaviden  önlenebilir olarak nitelendirilebilecek  hastalıklardır. Kalın barsak kanserlerinin taramasında kolonoskopi  bu nedenle çok önemlidir.

Bütün endoskopik işlemlerde olduğu gibi kolonoskopi işlemi de hazırlık gerektirir. Kolonoskopi  işleminde hazırlık,  yapılan işlemin doğruluğu yeterliliği, sonuçlarının güvenilirliği açısından en önemli noktalardan biridir.Belli bazı gıdaların alınması (nar, vişne vs, katı gıdalar) kolonoskopi hazırlığını etkileyebilir.

Kolonoskopi esnasında tercihan az miktarda 2 saatlik sulu berrak gıda  alımı sonrasında yapılabili,.Özellikle anestezili yapılacak işlemler öncesinde  sağlık danışmanınızla konuyu paylaşınız.

Evet . Her hastaya (tıkanmış barsak, şeker hastalığı, sıvı  elektrolit yeterliliği gibi ) hasta uyumuna, hastalığına (darlık kanama,kanser şüphesi,tarama nedenli) bağlı olarak değişebilir.Ayrıca alınan kanama pıhtılaşma düzenleyici ilaçlar (aspirin,pilavix vb  etki bezeri ), kalp hastalığı(yetmezlik kalp pili vb), gebelik, akciğer problemleri de  işlem zamanlaması, ilaç seçimi, hazırlık süresi gibi bir çok nedene bağlı olarak değişebilir.

Hazırlık aşamasında lütfen  yeme içme ,barsak alışkanlığı,  ailesel hastalıklarınızı, kullandığınız  ilaçları ,hazırlık zamanında  kullanılan ilaçlarınızın  kullanım metodlarını ve zamanlamalarını  sorunuz, sağlık danışmanınızdan bu konu ile ilgili bilgi isteyiniz.

Kolonoskopi işlemi tüm kalın barsağın  görüntülenmesi yanı sıra  ince barsağın son kısmınında görüntülenmesini gerektirir.

Kolonoskopi de  yetersiz barsak temizliği en önemli noktalardan birisidir. Aynı zamanda  barsak delinmesi, kanama  gibi birçok durumda da tedavi sonuçlarını etkiler veya değiştirebilir.Tanı alması gereken kitlelerin görüntülenmesini engelleyebilir.

Kalın barsak kanseri önlenebilir bir kanser türüdür. Bunun en önemli nedeni kolonoskopi işlemidir. Kolonoskopi ile kalın barsak kanser riskinin % 75 oranında azaltılabileceğini gösteren yayınlar mevcuttur. 50 yaş üzeri her bireye , gaitada  kanser taraması amacıyla gizli kan tahlili  pozitif olan bireylere, ailesinde  birinci veya ikinci derece de yakın akrabalarında kalın barsak kanseri, kolon polipleri bulunan  veya iltahabi kalın barsak  hastalığı bulunan kişilere  erken teşhis için  tarama amacıyla kolonoskopi işlemi yapılmalıdır. Ülkemizde ve dünyada bununla ilgili programlar yürütülmektedir.

Kolonoskopi işeminde hasta monitorize edilerek, çeşitli düzeylerde anestezi uygulanabildiği gibi hiç anestezi olmadan da yapılabilir. Anestezi gereksinimi hekim ve hasta açısından rahat bir işlem için öncesinde konuşulmalıdır.

Optimal tanı için rahat, anestezili  bir kolonoskopi  işlem esnasında yapılanları etkilediği gibi işlem sonrası da olabilecek ağrının   etkilerini  azaltabilir.

Kalın barsak kanserinde tam tanı için kolonoskopi önemli bir seçenektir.

Upper endoscopy is a routine, outpatient procedure in which the inside of the upper digestive system is examined.

The procedure is commonly used to help identify the causes of:

  • Abdominal or chest pain
  • Nausea and vomiting
  • Heartburn
  • Bleeding
  • Swallowing disorders
  • Endoscopy can also help identify inflammation, ulcers and tumors.

Upper endoscopy is more accurate than X-rays for detecting abnormal growths and for examining the inside of the upper digestive system. The improved accuracy is especially important if you have had upper-digestive-tract surgery in the past

During the procedure, a physician uses an endoscope (a long, thin, flexible instrument about 1/2 inch in diameter) to examine the inside of the upper digestive system.

Abnormalities can be treated through the endoscope. Polyps (usually benign growths) can be identified and removed, and tissue samples (biopsies) can be taken for analysis. Procedures such as stretching narrowed areas, removing swallowed objects or treating bleeding from the upper digestive system can also be performed as part of upper endoscopy.

Special conditions

Tell your physician if you are pregnant, have a lung or heart condition, or if you are allergic to any medications.

If you are taking blood-thinning medications – such as Coumadin® or Plavix® – these medications may have to be stopped for a period of time before the endoscopy. Please discuss this with your physician prior to the procedure.

If you have diabetes and use insulin, you must adjust the dosage of insulin the day of the test. Your primary physician will help you with this adjustment. Bring your diabetes medication with you so you can take it after the procedure.

Eating and drinking

An endoscopy requires that you have an empty stomach before the procedure. Do not eat any solid food for 8 hours before the procedure. You may drink clear liquids up until 4 hours before the procedure. Clear liquids include clear broth, hard candy, plain Jell-O®, black coffee, black tea, apple juice, ginger ale, 7UP®, colas, Kool-Aid®, Gatorade®, Hi-C® and popsicles.

Transportation

You will need to bring a responsible adult with you to accompany you home after the procedure. You should not drive or operate machinery for at least 8 hours after the procedure. The sedation given during the procedure causes drowsiness, dizziness and impairs your judgment, making it unsafe for you to drive or operate machinery.

On the day of the procedure

A physician will explain the procedure in detail, including possible complications and side effects. The physician will also answer any questions you may have.

The procedure is performed by an experienced endoscopy physician.

You are asked to wear a hospital gown and remove your eyeglasses and dentures.

A local anesthetic (pain-relieving medication) may be applied at the back of your throat.

You are given a pain reliever and a sedative intravenously (in your vein). You will feel relaxed and drowsy.

A mouthpiece is placed in your mouth. It does not interfere with your breathing.

You will lie on your left side during the procedure.

The physician inserts an endoscope into your mouth, through your esophagus (the “food pipe” leading from your mouth into your stomach) and into your stomach. The endoscope does not interfere with your breathing.

The procedure lasts from 15 to 20 minutes.

You will stay in a recovery room for about 30 minutes for observation.

You may feel a temporary soreness in your throat. Lozenges may help.

The physician who performs the endoscopy will send the test results to your primary or referring physician.

Your physician will discuss the results with you after the procedure. If the results indicate that prompt medical attention is needed, the necessary arrangements will be made and your referring physician will be notified.

A responsible adult must accompany you home. Do not drive or operate machinery for at least 8 hours after the procedure.

If you have severe abdominal pain, a continuous cough, fever, chills, chest pain, nausea or vomiting within 72 hours after the procedure, please call your doctor.

Previous: Procedure Details