Kolorektal kanserlerde cerrahi tedavi nasıl yapılır ?

Kolorektal kanserlerde primer tedavi cerrahidir.
Bölgesel lenf nodları ile birlikte tümörün en az 5 cm öncesinden ve sonrasından rezeksiyon yapılır.
Sağ kolon tümörlerinde sağ hemikolektomi ve mezenterik lenf nodlarının rezeksiyonu.
Sol kolon tümörlerinde sol hemikolektomi ve rektumun korunduğu primer kolonik anostomoz uygulanır.
Sigmoid kolon ve rektosigmoid tümörlerde ise rektum korunduğu için kolostomiyi gerektirmeyen (low anterior) bir rezeksiyon ve uç uca anostomoz şeklinde ameliyat yapılır.
Bu hastalarda patolojide en az 12 -15 lenf nodu çıkartılmalıdır
Rektosigmoid tümörlerde ise mezenterik lenf nodları ile birlikte mezorektal fasya denen sarıcı yapıların(total mezorektal eksizyon) iç kısmındaki dokuların çıkartılması gereklidir.

Anüsten itibaren 5 cm öncesindeki tümörler, lokal nüks oranı yüksek olsa da lokal proktektomi gerekmeden low anterior rezeksiyonla tedavi edilebilirler.
Distal 6 cm deki tümörler anal sfinkter koruyucu cerrahi, abdominoperineal rezeksiyon, gerektiğinde çevre dokuların çıkartılması ile tedavi edilirler.
Cerrahi öncesi veya sonrası radyoterapi uygullaması ile rektal kanserlerin cerrahi çıkarılabilme ve cerrahiden sonra lokal yarar görme şansları artmaktadır.
CEA ve CT taramaları ile çok sayıda izole karaciğer metastazı olan hasta tespit edilmektedir.
Eğer karaciğere yayılmış veya bir lobda çok sayıda yayılma saptanırsa ve karaciğer dışı yayılım saptanmaz ise bu lezyonların rezeksiyonu seçilecek tedavidir. Çıkarılamayan yayılmış nodüllerin tedavisinde yerine lokal kemoterapi, ısı (RFA) veya mikrodalga tedavisi vb gibi bir çok yüz güldürücü tedavi metodu alternatif olarak kullanılabilir.
Bu yaklaşım uzun süreli hastalıksız yaşam için tek çaredir ve %25-35 kadar 5 yıllık veya daha fazla hastalıksız yaşam sağlayabilir.